ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
15/12/2022 - 17/12/2022
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
10478

Videos On Demand

Ηλικιωμένος υπερτασικός ετών 81 με ΑΠ 155/85 και ΒΜΙ=28. Έχει Α1c=6%, σάκχαρο=120 mg%, LDL=145 mg%, TG= 140 mg%, κρεατινίνη=1,5. Λαμβάνει περινδοπρίλη 10 mg, μετφορμίνη 850x1 και salospir 100 g. Ποια η πολυπαραγοντική θεραπευτική πρόταση; | Μ. Παππά