ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
16/09/2021 - 18/09/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
47641

Videos On Demand

Γ. Αργυρακοπούλου | Ντουλαγλουτίδη: Το εβδομαδιαίο GLP-1 ανάλογο που προσφέρει ισχυρή αποτελεσματικότητα με απλό και εύκολο τρόπο