ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
28/05/2021 - 29/05/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
2617

e - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


Όλοι οι εγγεγραμμένοι WEB σύνεδροι που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κύκλο [από τις 9 Απριλίου μέχρι τις 29 Μαΐου] θα παραλάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί 2 ημέρες μετά το πέρας της τελευταίας ενότητας. Θα σας σταλούν ηλεκτρονικά οι κατάλληλες οδηγίες για την διαδικασία έκδοσης του e-Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.