Αντίσταση στην ινσουλίνη στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1: μηχανισμοί και κλινική σημασία | Μ. Αποστολοπούλου

Δημοφιλή Videos
Νέα δεδομένα στις ινσουλίνες | Θ. Κουφάκης
431 Προβολές
Προφορική Ανακοίνωση 14 | Θ. Κουφάκης
363 Προβολές
Προφορική Ανακοίνωση 02 | Ε. Κόρακας
284 Προβολές