Πληροφορίες ΕγγραφώνΠεριλαμβανόμενες Υπηρεσίες

Συμμετέχοντες με διαδικτυακή παρακολούθηση

  • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης*

*Βάσει της διάταξης του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση εγγραφής μέσω email. Σε περίπτωση που δε λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου.