Πληροφορίες ΕγγραφήςΚατηγορία Εγγραφής Διαδικτυακή Παρακολούθηση
(ανεξαρτήτως ημερομηνίας εγγραφής)
Παιδίατροι, Μέλη Ε.Π.Ε 50,00€
Παιδίατροι, μη Μέλη Ε.Π.Ε.
Ειδικευόμενοι / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Ιατροί άλλων ειδικοτήτων
Νοσηλευτές / Φοιτητές / Σπουδαστές ΔΩΡΕΑΝ
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία εγγραφής προβλέπεται μόνο διαδικτυακή παρακολούθηση

(στην ανωτέρω τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Σημειώσεις

Για τις κατηγορίες με μειωμένη ή δωρεάν εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου:

  • Οι ειδικευόμενοι ιατροί οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από το διευθυντή της κλινικής ή του νοσοκομείου όπου ασκούν την ειδικότητά τους.
  • Οι φοιτητές/σπουδαστές οφείλουν να προσκομίσουν το “πάσο” τους ή το τρίπτυχο από το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν,
  • Οι νοσηλευτές οφείλουν να προσκομίσουν την αντίστοιχη πιστοποίηση της ιδιότητάς τους.
  • Οι αγροτικοί ιατροί καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των ειδικευόμενων και οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα βεβαίωση από το διευθυντή του Κέντρου Υγείας/Νοσοκομείου στο οποίο εργάζονται ή βεβαίωση από το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.

Το δικαίωμα συμμετοχής για online παρακολούθηση περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση διαδικτυακά του επιστημονικού προγράμματος
  • Είσοδο στην ψηφιακή έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος
Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δε μοριοδοτούνται.