× Για καλύτερη πλοήγηση γυρίστε την συσκευή σας σε οριζόντια θέση.

Εγγραφή


Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022.

Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022 περιλαμβάνει τα εξής:

  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Συνεδριακό υλικό (τελικό πρόγραμμα, τόμος περιλήψεων)
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Περίοδος προεγγραφών
(έως 18.11.2022)
(Τελική τιμή, περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)
Περίοδος εγγραφών
(από 19.11.2022 έως 8/12/2022 online και κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου)
(Τελική τιμή, περιλαμβάνει Φ.Π.Α.)
Σύνεδροι (φυσική συμμετοχή & διαδικτυακή παρακολούθηση) 125 € 150 €
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές* (φυσική συμμετοχή & διαδικτυακή παρακολούθηση) 50€ 75€
Φοιτητές και Σπουδαστές* (φυσική συμμετοχή & διαδικτυακή παρακολούθηση) 50€ 75€
Εργαζόμενοι σε δημόσιους φορείς υγείας** Δωρεάν
Δημοσιογράφοι* Δωρεάν
Φροντιστήρια*** 100 €

*Απαιτείται αποδεικτικό της φοιτητικής / σπουδαστικής / δημοσιογραφικής ιδιότητας κατά την εγγραφή.

**Δωρεάν εγγραφή δικαιούνται οι εργαζόμενοι στους εξής φορείς: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.), Υπουργείο Υγείας. Θα πραγματοποιηθεί επαλήθευση στοιχείων με τον εκάστοτε φορέα.

***Οι εγγραφές στα Φροντιστήρια έχουν κλείσει.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προεγγραφές στο συνέδριο γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας (on-line) και η πληρωμή γίνεται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.

Εγγραφή θα είναι διαθέσιμη στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.


ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της εγγραφής μπορεί να γίνει αποκλειστικά μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.


ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφλησή της. Το αντίτιμο της συμμετοχής στο συνέδριο δεν επιστρέφεται.