Πληροφορίες ΕγγραφώνΚατηγορίες Συμμετεχόντων Κόστος Εγγραφής
(ανεξαρτήτως ημερομηνίας εγγραφής)
Ιατροί / Ειδικευμένοι 50,00€
Άλλες Ειδικότητες
Ειδικευόμενοι 30,00€
Φοιτητές / Νοσηλευτές ΔΩΡΕΑΝ

(Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%)

Σημειώσεις

Για τις κατηγορίες με μειωμένη ή δωρεάν εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου:

  • Οι ειδικευόμενοι ιατροί οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από το διευθυντή της κλινικής ή του νοσοκομείου όπου ασκούν την ειδικότητά τους.
  • Οι φοιτητές/σπουδαστές οφείλουν να προσκομίσουν το “πάσο” τους ή το τρίπτυχο από το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.
  • Οι νοσηλευτές την αντίστοιχη πιστοποίηση της ιδιότητάς τους.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των ειδικευόμενων.