Εγγραφή


Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Η εγγραφή περιλαμβάνει: 

Για να συνδεθείτε στη διαδικτυακή αναμετάδοση του συνεδρίου, την ημέρα διεξαγωγής του, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.hsdsvirtual2021.gr
  2. Στο πεδίο Είσοδος στο event συμπληρώστε το e-mail το οποίο δηλώσατε στην on-line εγγραφή και τον κωδικό: derma2021
  3. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Είσοδος στο event»
  4. Για να παρακολουθήσετε πατήστε το κουμπί της Ζωντανής Αναμετάδοσης

Για απορίες/διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  congress@concopco.com