ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
02/12/2020
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
641

Φόρμα αξιολόγησης


Ελπίζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να σας φάνηκε χρήσιμο. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας είναι πολύ σημαντικά για μας και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που θα αφιερώσετε για να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο αξιολόγησης.