ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
18/03/2022 - 19/03/2022
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
7844

Χαιρετισμός


Αξιότιμοι Λειτουργοί της Υγείας και Λειτουργοί της Δικαιοσύνης.

Αναμφίβολα η Υγεία και η Δικαιοσύνη αποτελούν δυο κύριους πυλώνες μιας συντεταγμένης πολιτείας και η σωστή λειτουργεία τους είναι ο καθρέφτης πολιτισμού και επιπέδου μιας χώρας.

Με σκοπό λοιπόν να αναδείξουμε το επίπεδο αυτών των δυο επιστημών και της συγκλίσεις ή τις αμφισβητήσεις που αναφύονται όταν συναντώνται, αποφασίσαμε τη διενέργεια του παρόντος συνεδρίου με θεματολογία που ενδιαφέρει όλη την ιατρική και νομική κοινότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ιατροί όλων των ειδικοτήτων καθημερινά βρίσκονται είτε στην πρώτη γραμμή δράσης προσπαθώντας να προσφέρουν τις βέλτιστες ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς είτε να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης με τη συμμετοχή τους στα πεδία της έρευνας.

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η συνεισφορά της στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών όπως νέα φάρμακα, νέα ευφυή μηχανήματα αυξάνουν την συμμετοχή και τη δράση των ιατρών σε όλα τα επίπεδα, που όμως ενίοτε αγγίζει τα όρια του νόμου και της δικαιοσύνης.

Με αυτά τα δεδομένα κάθε ιατρός πρέπει να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού του ίδιου αλλά και του συμβαλλόμενου ασθενούς.

Στο πλαίσιο αυτό το παρόν συνέδριο με τη συμμετοχή επιφανών λειτουργών της Δικαιοσύνης θα δώσει την ευκαιρία ώστε οι μεν ιατροί να ενημερωθούν για τα νομικά προβλήματα που αναφύονται στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, οι δε λειτουργοί της Δικαιοσύνης να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το δύσκολο και πολλάκις πολύπλοκο έργο των ιατρών.

Αξιότιμοι Λειτουργοί της Δικαιοσύνης.

Στο παρόν συνέδριο θα σας δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξετε απόψεις με ιατρούς, να γνωρίσετε εμπεριστατωμένα την σκέψη και την δράση τους ώστε να είναι πιο εύκολη η άσκηση των καθηκόντων σας όταν αντιμετωπίζετε σχετικές υποθέσεις.

Αξιότιμοι Λειτουργοί της Υγείας και Λειτουργοί της Δικαιοσύνης.

Ας ελπίσουμε το συνέδριο αυτό να επιτύχει τον στόχο του που δεν είναι άλλος από το να υπάρξουν προτάσεις για μια δικαιότερη και ορθολογική διαμόρφωση της ποινικής και αστικής ιατρικής ευθύνης.

Η Οργανωτική Επιτροπή
Πάρις Κοσμίδης
Ξένη Δημητρίου
Γεώργιος Κουμάκης
Εμμανουήλ Λασκαρίδης
Αθανάσιος Παπαγεωργάκης

Επιστημονική Επιτροπή
Ξένη Δημητρίου
Γεώργιος Κουμάκης
Εμμανουήλ Λασκαρίδης