ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
10/11/2023 - 11/11/2023
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
3006

e - Certificate
e - Πιστοποιητικό Παρακολούθησης


Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο, θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Θα σταλούν ηλεκτρονικά στο email της εγγραφής σας οι κατάλληλες οδηγίες για την διαδικασία έκδοσης του e-Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.