ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
13/06/2024 - 16/06/2024
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
4192

e - Certificate
e - Πιστοποιητικό Παρακολούθησης


Όλοι οι εγγεγραμένοι σύνεδροι που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο, θα παραλάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Θα σταλούν ηλεκτρονικά στο email της εγγραφής σας οι κατάλληλες οδηγίες για την διαδικασία έκδοσης του e - Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.