ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
14/10/2022 - 15/10/2022
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
7903

Χαιρετισμός


Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), από το 1975, ενθαρρύνει τη συνεχή επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση, παραμένοντας ο συνδετικός κρίκος όλων των λειτουργών υγείας που έχουν ενδιαφέρον κλινικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό για το Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Σακχαρώδης Διαβήτης: Από τη θεωρητική γνώση στην κλινική εφαρμογή των σύγχρονων Κατευθυντήριων Οδηγιών», στην Καβάλα, το οποίο θα διεξαχθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία αλλά και με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Η Επιστημονική Επιτροπή αυτού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει στόχο τον συγκερασμό των νεότερων επιστημονικών δεδομένων, όσον αφορά στη διαχείριση και αντιμετώπιση ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη - προδιαβήτη, με την καθημερινή κλινική πρακτική, με τη φιλοδοξία τα άτομα με διαβήτη να γίνονται δέκτες της βέλτιστης αγωγής ενώ τα άτομα με προδιαβήτη να τυγχάνουν των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη του διαβήτη. Στην Επιστημονική αυτή εκδήλωση συμμετέχουν πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες από την τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης εξακολουθεί να παραμένει παγκόσμια επιδημία και οι επιστημο-νικές εξελίξεις στον τομέα αυτό παρουσιάζουν γρήγορους ρυθμούς. Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, με το δεδομένο των οξέων αλλά και των χρόνιων επιπλοκών που αντιμετωπίζουν.

Στη συνάντηση αυτή, θα δοθεί η ευκαιρία ανάπτυξης επίκαιρων θεμάτων που προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα αλλά και εκπαιδευτικών συζητήσεων με παρουσίαση περιστατικών και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.

Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε, στις 14-15 Οκτωβρίου 2022, με φυσική παρουσία, υποσχόμαστε ένα ελεύθερο Covid-19 Σεμινάριο, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύουν, αλλά και με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης, ευελπιστώντας να ευοδωθεί ο στόχος του, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και η Εκδήλωση αυτή να συμβάλει στη βελτίωση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των διαβητικών μας

Με βαθιά εκτίµηση

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Δρ. Αναστασία Μαυρογιαννάκη