5866

Επισκέψεις

Υπενθύμιση
CERTIFICATES

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το 43ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής μοριοδοτείται με 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD Credits).

Οι συμμετέχοντες που έκαναν χρήση του QR CODE SCANNING, μετά τη λήξη του Σεμιναρίου, εφόσον εισέλθουν στην πλατφόρμα καταχωρώντας το email που δηλώθηκε κατά την εγγραφή μπορούν να κατεβάσουν τo ψηφιακό πιστοποιητικό παρακολούθησής τους (pdf) πατώντας το κουμπί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.
Οι υπόλοιποι θα το λάβουν απο τη γραμματεία του Σεμιναρίου εντός 15 ημερών στο e-mail τους.

Για τη λήψη του πιστοποιητικού ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες :
1. Πατήστε "Είσοδος στο event", πληκτρολογείστε το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και πατήστε απο κάτω το κουμπί "Είσοδος στο event".
2. Επιλέγετε "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ" για να κάνετε λήψη του αρχείου.


*Βάσει της διάταξης του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης (εξαιρούνται δορυφορικές συνεδρίες και διαλείμματα).