1086

Επισκέψεις

Υπενθύμιση
CERTIFICATES

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες που έκαναν χρήση του QR CODE SCANNING, μια ημέρα μετά τη λήξη του Σεμιναρίου, εφόσον εισέλθουν στην πλατφόρμα καταχωρώντας το email που δηλώθηκε κατά την εγγραφή μπορούν να κατεβάσουν τo ψηφιακό πιστοποιητικό παρακολούθησής τους (pdf) πατώντας το κουμπί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.

Για τη λήψη του πιστοποιητικού ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες :
1. Πατήστε "Είσοδος στο event", πληκτρολογείστε το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και πατήστε απο κάτω το κουμπί "Είσοδος στο event".
2. Επιλέγετε "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ" για να κάνετε λήψη του αρχείου.