9233

Επισκέψεις

Υπενθύμιση
QUESTIONNAIRE

Ερωτηματολόγιο

Παρακαλούμε όπως πριν και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι πληροφορίες που θα συμπληρώσετε θα αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους και δεν πρόκειται να γίνει καμία συσχέτιση των προσωπικών σας στοιχείων με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Pre - Ερωτηματολόγιο
Post - Ερωτηματολόγιο