4369

Επισκέψεις

Υπενθύμιση
INFORMATION

Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 10 - 12 Δεκεμβρίου 2021


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΤΡΕΙΑΣ

Ιστότοπος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης είναι:
www.emmino.gr


ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η επίσημη γλώσσα της εκδήλωσης είναι η Ελληνική και η Αγγλική.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης είναι: https://projector-web.gr/projector-company/gr/9o-klimaktiriou-emminopausis


ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της εκδήλωσης: https://projector-web.gr/projector-company/gr/9o-klimaktiriou-emminopausis/registration


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα μοριοδοτηθεί με 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των Συνέδρων που συμμετέχουν με φυσική παρουσία και μέσω της πλατφόρμας αναμετάδοσης για τους Συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου.