ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
10/04/2021 - 11/04/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
30254

Videos On Demand


Welcome addresses - P. Vardas, A. Tzifa, F. Mitropoulos
(169 Συνολικές Προβολές )

Fetal arrythmias - K. Laskari
(143 Συνολικές Προβολές )
Heart failure in the fetus - diagnostic assessment and management - A. Komnou
(127 Συνολικές Προβολές )
Prenatal detection of right aortic arch: Associations and postnatal outcomes - L. Mantagou
(133 Συνολικές Προβολές )
What is troubling the Fetal Specialist during the heart examination - P. Livanos
(124 Συνολικές Προβολές )
Discussion: G. Ioannidis, V. Kellaris, A. Mamopoulos
(135 Συνολικές Προβολές )

Fetal thoracic MRI - G. Papaioannou
(136 Συνολικές Προβολές )
New developments in fetal Echo and fetal cardiac MRI - K. Pushparajah
(125 Συνολικές Προβολές )
Fetal cardiac interventions - Roland Gitter
(164 Συνολικές Προβολές )
Discussion: A. Athanasiadis, H. Hiniadis, I. Germanakis
(161 Συνολικές Προβολές )

Pregnancy with shunt lesions with or without pulmonary hypertension - D. Ntiloudi
(201 Συνολικές Προβολές )
Pregnancy with valvar stenosis - C. Head
(153 Συνολικές Προβολές )
Marfan Syndrome and Pregnancy: Short - and Long - Term Risks - M. Drakopoulou
(126 Συνολικές Προβολές )
Approach to Arrhythmia Management in Pregnancy - E. Rosenthal
(151 Συνολικές Προβολές )
ESC Guidelines in Pregnancy - what is New - A. Frogoudaki
(147 Συνολικές Προβολές )
Discussion: P. Davlouros, K. Vasileiadis, A. Vlachos
(142 Συνολικές Προβολές )

Brain protection and neuro monitoring in neonatal aortic arch surgery - F. Mitropoulos
(128 Συνολικές Προβολές )

Neonatal Session Introduction - Pr. David Anderson
(189 Συνολικές Προβολές )
What’s new in the management of Critical aortic stenosis: transcatheter vs surgical management - K. Mylonas
(124 Συνολικές Προβολές )
Critical pulmonary stenosis with small RV - S. Apostolopoulou
(132 Συνολικές Προβολές )
Complex transcatheter neonatal interventions - G. Butera
(130 Συνολικές Προβολές )
PDA closure in pre term infants - A. Fraisse
(134 Συνολικές Προβολές )
Discussion: S. Loukopoulou, G. Papadopoulos, D. Daskalopoulos
(172 Συνολικές Προβολές )

A - V ECMO in congenital heart disease - A. Kourtesis
(169 Συνολικές Προβολές )
V - V ECMO for respiratory disease - M. Grigorakou
(188 Συνολικές Προβολές )
ECMO - Cannulation and Complications - Sp. Loggos
(205 Συνολικές Προβολές )
Procedures that can be performed whilst on ECMO - D. Taliotis
(147 Συνολικές Προβολές )
Discussion: D. Avramidis, E. Lazaros, A. Rombola
(148 Συνολικές Προβολές )

Perioperative management in patients with mixed shunt lesions - E. Grisbolaki (Ch. Kavouras)
(146 Συνολικές Προβολές )
Post - cardiac bypass inflammatory syndrome - Ch. Apostolidis
(138 Συνολικές Προβολές )
Postoperative bleeding - management in the Paediatric ICU - A. Dimolitsa
(114 Συνολικές Προβολές )
Discussion: Ch. Kavouras, A. Rombola
(145 Συνολικές Προβολές )

Aortic dilation in Congenital Heart Disease - C. Kotoulas
(173 Συνολικές Προβολές )
ROSS - PEARS, the application of CAD technology to support a free root Ross autograft. Early results - C. Austin
(163 Συνολικές Προβολές )
Transcatheter dosure of sinus venosus defects - S. Qureshi
(136 Συνολικές Προβολές )
Transcatheter pulmonary valve interventions after bacterial endocarditis - D. McElhinney
(152 Συνολικές Προβολές )
Discussion: S. Prapas, K. Spargias
(164 Συνολικές Προβολές )
Closing Remarks
(130 Συνολικές Προβολές )
  • 09:00 - 09:15 Welcome Adresses
  • 09:00 - 11:00 Session A
  • 11:30 - 12:45 Session B
  • 12:45 - 14:30 Session C
  • 09:00 - 10:35 Session D
  • 09:00 - 10:35 Session D
  • 10:35 - 11:50 Session E
  • 12:05 - 13:05 Session F
  • 13:05 - 14:20 Session G