ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
12/02/2022
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
9219

Videos On Demand


Κ. Ίσσαρη: Αντιλήψεις των γονιών παιδιών με καρκίνο αναφορικά με την πρόληψη των λοιμώξεων
(192 Συνολικές Προβολές )
Β. Γαλάνη: Θεραπευτικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια στους ασθενείς μας
(186 Συνολικές Προβολές )

Ε. Δανά: Ανθεκτικά Β μη Hodgkin λεμφώματα στα παιδιά
(202 Συνολικές Προβολές )

Α. Πουρτσίδης: Ιατρείο ΝιΚα: Ερωτήματα και προοπτικές
(209 Συνολικές Προβολές )
Α. Τσίρου: Ιατρείο ΝιΚα: Πραγματικότητα και προκλήσεις
(223 Συνολικές Προβολές )
Γ. Κόκκινου: Εκπρόσωποι Συλλόγου Γονιών "ΦΛΟΓΑ"
(200 Συνολικές Προβολές )
Κ. Παπαδής: Εκπρόσωποι Συλλόγου Γονιών "ΦΛΟΓΑ"
(188 Συνολικές Προβολές )

V. Ridola: Στοχευμένη θεραπεία σε γλοιώματα χαμηλού βαθμού κακοηθείας
(171 Συνολικές Προβολές )
E. Opocher: LGG of the visual pathways: who, when and why….to treat or not to treat
(186 Συνολικές Προβολές )

Β. Κίτρα - Ρούσσου: Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων στα παιδιά: Ενδείξεις και προοπτικές
(202 Συνολικές Προβολές )

Γ. Σπυρίδης: Η Παιδοχειρουργική ογκολογία σήμερα
(247 Συνολικές Προβολές )

Α. Μάκης: Αιματολογικά ευρήματα σε παιδιά με SARS – CoV – 2 λοίμωξη
(283 Συνολικές Προβολές )
Ν. Σπυρίδης: Εμβολιασμός για COVID 19: Γνώσεις και προβληματισμοί
(256 Συνολικές Προβολές )

Ε. Βασιλάτου - Κοσμίδη: Η ιστορία γράφει: Οι πρώτες γυναίκες στην Ιατρική
(209 Συνολικές Προβολές )
  • 09:30-10:30
  • 10:30-11:00
  • 11:00-12:00
  • 12:00-13:30
  • 13:30-14:00
  • 14:00-14:30
  • 15:00-16:00
  • 16:00-16:30