ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21/06/2023
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
5000

Πρόγραμμα


Χαιρετισμός:


Ανδρέας Μπεκυράς

Εισαγωγική Ομιλία

Συντονίστρια: Ελπίδα Πάβη


Η χρηματοδότηση ως δομικό στοιχείο της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Αποτυπώνοντας τις διεθνείς τάσεις, Κώστας Αθανασάκης

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α': Πηγές χρηματοδότησης

Συντονίστρια: Ρωξάνη Καραγιάννη


  • Μεταρρύθμιση και χρηματοδότηση του συστήματος υγείας: μια ιστορική προσέγγιση, Ηλίας Κυριόπουλος
  • Χρηματοδότηση και κοινωνικοί προσδιοριστές, Χαράλαμπος Οικονόμου
  • Χρηματοδότηση του τομέα υγείας: Η οπτική των πολιτών, Δημήτρης Κοντοπίδης

ΟΜΙΛΙΑ

Συντονιστής: Ηλίας Κυριόπουλος


  • Οι ανάγκες των πολιτών στο επίκεντρο του νέου υγειονομικού χάρτη, Γιάννης Κωτσιόπουλος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β': Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων

Συντονίστρια: Άννα Σπίνου


  • Υπηρεσίες υγείας, Νίκος Πολύζος
  • Φαρμακευτική περίθαλψη, Άρης Αγγέλης
  • Πρόληψη και δημόσια υγεία, Ελπίδα Πάβη

Κατάλογος ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Αγγέλης Άρης, PhD, Assistant Professor in Health Economics, London School of Hygiene and Tropical Medicine

Αθανασάκης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πα.Δ.Α., Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon)

Καραγιάννη Ρωξάνη, Ερευνήτρια Α', Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.)

Κοντοπίδης Δημήτρης, Β΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος

Κυριόπουλος Ηλίας, LSE Fellow in Health Economics, Department of Health Policy, London School of Economics

Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Υπουργείου Υγείας

Μπεκυράς Ανδρέας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος «Clinilab-Μπεκυράς Α.Ε.», Μέλος Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Α.

Οικονόμου Χαράλαμπος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

Πάβη Ελπίδα, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας-LabHTA, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πολύζος Νίκος, Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)

Σπίνου Άννα, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, Μέλος Δ.Σ. Eurordis-Rare Diseases Europe, Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος