ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21/06/2023
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
4739

«Χρηματοδότηση της Υγείας: Προκλήσεις και Λύσεις για ένα Βιώσιμο Σύστημα»

Αμφιθέατρο του Ε.Β.Ε.Α. || Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, 17:00-21:00

Στο αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η διαμόρφωση βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων υγείας είναι ζητούμενο, και παράλληλα, η μεταρρύθμιση στην υγεία αποτελεί έναν βασικό πυλώνα των προγραμμάτων των περισσότερων πολιτικών κομμάτων.

Η επιδίωξη αυτή απαιτεί εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, διεπιστημονικότητα, σύζευξη των στόχων της πολιτικής υγείας με το ευρύτερο δημοσιονομικό & οικονομικό περιβάλλον και τις προτεραιότητες δημόσιας πολιτικής, σύμπραξη δυνάμεων μεταξύ φορέων με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινούς στόχους…

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδότηση της Υγείας: Προκλήσεις και Λύσεις για ένα Βιώσιμο Σύστημα».

Θα συζητηθούν, ζητήματα, όπως το δημοσιονομικό περιβάλλον, οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας, η οπτική των πολιτών αναφορικά με τις προτεραιότητες του τομέα υγείας, νέες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση της υγείας, και, βεβαίως, οι διαστάσεις της αποδοτικότητας και της ισότητας στον καταμερισμό των πόρων.

Κώστας Αθανασάκης
Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας