ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης & Παροχής Υπηρεσιών

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας στις υπηρεσίες μας.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΕ / PROJECTOR COMPANY (Εταιρεία) και τα επιμέρους τμήματα της (PROJECTOR AV, PROJECTOR Web, PROJECTOR Construction, PROJECTOR Social).

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους τους οποίους παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Οι Υπηρεσίες μας διαφοροποιούνται λόγω της ανάγκης προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες, επομένως ορισμένες φορές ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον όροι ή απαιτήσεις.

Η Εταιρεία μας εδρεύει στην Αθήνα με αντικείμενο τις υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων σε τομείς και δραστηριότητες των PROJECTOR AV, PROJECTOR Web, PROJECTOR Construction, PROJECTOR Social

Υπηρεσίες & Δραστηριότητες

Η Projector AV παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης στα πλαίσια Συνεδρίων και Εκδηλώσεων με δικό της εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Projector Construction παρέχει υπηρεσίες κατασκευής Περιπτέρων, Γραμματειών, Σκηνικών & άλλων ειδικών Κατασκευών στα πλαίσια Συνεδρίων, εκδηλώσεων & εκθέσεων.

Η Projector Social παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και τεχνικής υποστήριξης κοινωνικών εκδηλώσεων, παραγωγή βίντεο, συνεντεύξεων, ρεπορτάζ κτλ.

Η Projector Web εξειδικεύεται στις υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης συνεδρίων, εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

Διαθέτει Πλατφόρμα φιλοξενίας μεταδόσεων και αποθήκευσης οπτικοακουστικού υλικού εκδηλώσεων με πληθώρα υπηρεσιών και εργαλείων (Διαχείριση Εγγραφών, e-Program, Q&A, Ψηφοφορία, Chat, Αξιολογήσεις, Καταμέτρηση Χρόνου, e-Posters, Abstracts κτλ.)

Συνδρομητική υπηρεσία υποστήριξης διαδικτυακών καναλιών (web channels) τα οποία βασίζονται στο σύστημα και απευθύνεται σε φορείς και εταιρείες που επιθυμούν δικό τους branded κανάλι για τη διαχείριση και φιλοξενία των συνεδριακών δεδομένων (φωτογραφίες, live video, on demand video, πληροφορίες. 

Όλα τα κανάλια διέπονται από τους παρόντες όρους. Ωστόσο κάθε κανάλι με αυτόνομο domain μπορεί να έχει και επιπλέον όρους τους οποίους οφείλει να αναρτήσει ως αυτόνομη εταιρεία. Οι χρήστες φέρουν την ευθύνη των όσων αναρτούν στο κανάλι τους.

Εάν αντιληφθούμε παράνομο περιεχόμενο, επικοινωνεί άμεσα για την αφαίρεση του, ή/και έχει δικαίωμα να προβαίνει στην αφαίρεση του μετά από προειδοποίηση του χρήστη.

Η Εταιρεία επιμελείται της λειτουργίας της πλατφόρμας ρητά μη ευθυνόμενης πάντως σε περίπτωση που σημειωθεί οποιαδήποτε διακοπή η οποία οφείλεται σε γεγονότα πέραν του ελέγχου της Εταιρείας, που δεν αφορούν στην Εταιρεία ή οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας (πως ενδεικτικά, πτώση ή καθυστέρηση δικτύων ή διακοπή της ηλεκτροδότησης ή λανθασμένη πληκτρολόγηση του Πελάτη ή καθυστέρηση, σφάλματα ή τεχνική ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τεχνικού εξοπλισμού του Πελάτη ή τρίτου όπως ενδεικτικά τρίτου προμηθευτή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο που καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στην Υπηρεσία προσωρινά ή μόνιμα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της Εταιρείας.

H Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών. O χρήστης έχει συνδρομητική υπηρεσία στο σύστημα με τις λειτουργίες του οι οποίες βελτιώνονται με συνεχή ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν υλοποιούνται υπηρεσίες κατά παραγγελία του πελάτη και η βελτίωση του γίνεται σταδιακά με βάση τον προγραμματισμό μας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τη διακοπή των υπηρεσιών που του παρέχονται, τότε η Εταιρεία του παραδίδει τα δεδομένα (Data). Το σύστημα της Εταιρείας αποτελεί συνδρομητική υπηρεσία και συνεπώς μόνο τα δεδομένα μπορούν να παραδοθούν στον χρήστη, εφόσον ο Νόμος ή άλλη υποχρέωση δεν απαιτεί διαφορετικά.

Γενικοί όροι (Global Τerms)

H Eταιρεία εργάζεται στο να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες μέσω internet στον τομέα της

H Eταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της

H Eταιρεία εάν υπάρξει down time, δεν οφείλει καμία επιπλέον αποζημίωση παρά μόνο την αποζημίωση του κόστους φιλοξενίας για τις ώρες ή μέρες του down time δίνοντας δωρεάν αντίστοιχο χρόνο

H Eταιρεία ανανεώνει και εξελίσσει διαρκώς τα συστήματα της

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τις μεταβολής-ανανέωσης του τιμοκαταλόγου

Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει και τότε του παραδίδονται τα δεδομένα του για να προχωρήσει σε νέο πάροχο

H Eταιρεία εάν για πολύ σοβαρούς λόγους πρέπει να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της τότε θα παραδώσει όλα τα δεδομένα στον πελάτη και θα δώσει ικανό χρονικό διάστημα για να μπορέσει ο πελάτης να παραλάβει τα δεδομένα του προς αναζήτηση νέου παρόχου εφόσον ο νόμος ή άλλη υποχρέωση δεν απαιτεί διαφορετικά.

Ευθύνη Εταιρείας

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων (sites - σελίδες) ιδιοκτησίας της και Υπηρεσιών της, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι αυτά, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή και Υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτά, θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή και σφάλματα. Παράλληλα η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της για τυχόν δυσμενείς συνέπειες, να τροποποιεί ή και να διακόπτει, προσωρινά ή παρατεταμένα, το σύνολο ή τμήμα των σελίδων και Υπηρεσιών της, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, εφόσον η διαθεσιμότητα τους εξαρτάται και από παράγοντες που δεν ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης της.

Το περιεχόμενο των sites και Υπηρεσιών μας περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο αυτών να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη έναντι του χρήστη / επισκέπτη για τυχόν ζημία που προκλήθηκε σε αυτόν λόγω τυχόν μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Ομοίως η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή / και τη χρήση του περιεχομένου και των Υπηρεσιών / πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτούς, και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα και την καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση εφαρμογή ή σκοπό, καθώς και σχετικά με συνεχή και απρόσκοπτη παροχή των σελίδων και Υπηρεσιών χωρίς οποιοδήποτε σφάλμα και με βεβαιότητα απάντησης όλων των ερωτημάτων που τίθενται σε αυτήν. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και δεν εγγυάται πως οι δικτυακοί της τόποι και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες μας δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η επίσκεψη / χρήση των sites γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη και εν γνώσει των παρόντων όρων και ως εκ τούτου ο χρήστης ευθύνεται και θα πρέπει να φροντίζει ο ίδιος για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης εκ των προτέρων και με δικά του μέσα.

Τέλος, τα sites παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σελίδες τρίτων μέσω «συνδέσμων». Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων σελίδων από την Εταιρεία, η οποία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τους την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα τους. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων site και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των σελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω των δικτυακών τόπων της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν χρήση ή κατάχρηση του αποθηκευμένου υλικού της εκτός των διαδικτυακών της τόπων (site τρίτων, blogs, social media).

Υποχρεώσεις Επισκεπτών / Χρηστών των διαδικτυακών τόπων και των Υπηρεσιών

Οι επισκέπτες / χρήστες των διαδικτυακών τόπων της Εταιρείας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ισχύοντος Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να προβαίνουν μόνο σε σύννομη και συμφωνημένη χρήση των σελίδων και των Υπηρεσιών μας τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι χρήστες των σελίδων και Υπηρεσιών μας, ο οποίος χρησιμοποιεί προσωπικό Κωδικό Πρόσβασης για τις Υπηρεσίες, υποχρεούται να προβαίνει σε σύμφωνη με τους όρους χρήσης των εν λόγω Υπηρεσιών της Εταιρείας που παρέχονται με τον Κωδικό, και οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες αυτές. Η πρόσβαση του χρήστη στις Υπηρεσίες και τις πληροφορίες γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη και αυτός είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που διενεργούνται με τον προσωπικό του Κωδικό Πρόσβασης. Ο Κωδικός είναι προσωπικός και απαγορεύεται η μεταβίβαση του και η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του.

Δεν επιτρέπονται πράξεις που αντίκεινται στο νόμο ή ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην PROJECTOR Web και ενδεικτικά απαγορεύεται σε οποιονδήποτε χρήστη / Επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών αυτής:

- η επέμβαση επί των δικτυακών τόπων της Εταιρείας που μπορεί να προκαλέσει παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στους δικτυακούς τόπους ή παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου τους.

- η διαστρέβλωση του περιεχομένου των σελίδων αναφορικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και αποδεδειγμένων πληροφοριών και στοιχείων.

- η εγκατάσταση ή / και προώθηση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή η οποιασδήποτε μορφής προώθηση περιεχομένου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

- η εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου, προγράμματος ή κώδικα που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στους διαδικτυακούς τόπους ή να παρεμποδίσει τη χρήση αυτών από τρίτους.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους παρόντες ιστότοπους και στην Εταιρεία από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων χρήση του δικτυακού τόπου ή  και Υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, ο οποίος υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας που θα προκληθεί από τις ως άνω παραβάσεις, και η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ασκήσει περαιτέρω νόμιμα δικαιώματά της.

Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε επισκέπτης ή και χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί ελεύθερα στις σελίδες της Εταιρείας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η Εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου του επισκέπτη/χρήστη. H Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς των υπηρεσιών, όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται ως χρήστης στα sites, σε εκδήλωση, σε συνέδριο, στην mailing list της ή ζητάει περισσότερες πληροφορίες για υπηρεσίες ή προϊόντα μέσα από φόρμα. Το σύστημα μας καταγράφει και επεξεργάζεται δεδομένα παρουσίας, πλοήγησης, θέασης video, χρόνου, διάρκειας παρακολούθησης, καθώς και δεδομένα κειμένων στο chat & στο event registration.

Η PROJECTOR WEB δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών, επισκεπτών ή χρηστών των σελίδων της ή και άλλων, που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών της, δεσμευόμενη σε κάθε περίπτωση από τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει, αλλά και στους παρόντες Όρους, σχετικά με τη προστασία του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία γίνεται πάντοτε με σκοπό είτε την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων είτε τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή  και Υπηρεσιών με γνώμονα τα έννομα συμφέροντα της. Κάθε χρήστης ή επισκέπτης των σελίδων και των Υπηρεσιών και κάθε τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία προκειμένου να ενημερωθεί, να προβεί σε τυχόν διόρθωση ή και να εκφράσει κάθε αντίρρηση του ως προς την ανωτέρω επεξεργασία των δεδομένων του.

H Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των εγγεγραμμένων χρηστών μετά από δήλωση τους, για την ενημέρωσή τους σχετικά με συνέδρια και εκδηλώσεις, ρεπορτάζ, προσφορές υπηρεσιών, προϊόντων και νέων της Εταιρείας.

Υποχρεώσεις και διασφαλίσεις για τα Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να προστατεύει τα δικαιώματα των χρηστών. H Εταιρεία ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων. H Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες των επισκεπτών ή χρηστών της. Διασφαλίζει την ενημέρωση και συγκατάθεση τους ή μη ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία, πού και για ποιο σκοπό όπως και το δικαίωμα των χρηστών στην λήθη, δηλαδή τη δυνατότητα, μετά από επιθυμία των χρηστών, να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τον ελεγκτή δεδομένων, να σταματήσει την περαιτέρω διάδοση των δεδομένων και ενδεχομένως να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων από τρίτους. H Εταιρεία δίνει το δικαίωμα στους εγγεγραμμένους χρήστες να διαγραφούν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον το επιθυμούν με σχετικό αίτημα τους, διαφορετικά θεωρείται ότι συναινούν.

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα η Εταιρεία με διάφορα συστήματα επικαιροποιεί τα στοιχεία, αλλά και τη δυνατότητα των χρηστών να ενημερώνονται. Η Εταιρεία έχει ήδη προσαρμόσει τα συστήματα και τις υπηρεσίες της στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR με στόχο και σκοπό να προστατεύσει τους χρήστες της ως προς την ιδιωτική ζωή και τις παραβιάσεις των δεδομένων τους. Έχει ενισχύσει την επιλογή του χρήστη για τη συναίνεση και συγκατάθεση του, στο πλαίσιο του GDPR με κατανοητή και εύκολα προσπελάσιμη μορφή ώστε να μπορεί ο χρήστης ανά πάσα στιγμή να την αποσύρει.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας στις ιστοσελίδες μας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. H Εταιρεία παρακρατεί το δικαίωμα να διορθώσει ή να τροποποιήσει τη δήλωση προστασίας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή ως ανταπόκριση στις αλλαγές νομοθεσίας προστασίας δεδομένων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο των σελίδων, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, καθώς και το σύνολο των πληροφοριών, ηλεκτρονικών αρχείων, σχεδίων, αλλά και των Υπηρεσιών και κάθε άλλου περιεχομένου των σελίδων της PROJECTOR WEB, ανήκουν πλήρως και αποκλειστικά στην τελευταία και αποτελούν αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της προστατευόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις Εθνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς δικαίου. Η εμφάνιση τους στις σελίδες δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων που παρατίθενται στις σελίδες προστατεύονται επίσης κατά την κείμενη νομοθεσία.

Η πνευματική ιδιοκτησία και τα αντίστοιχα δικαιώματα σε όλα τα στοιχεία, τις πληροφορίες, τα συστήματα, τις διαδικασίας ή οποιαδήποτε άλλο υλικό που χρησιμοποιείται ή διαμορφώνεται από την Εταιρεία για το σκοπό παροχής υπηρεσιών μέσω της Υπηρεσίας ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας από την παρούσα παραμένει στην Εταιρεία. O Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα λογότυπα και η επωνυμία είναι καταχωρημένα σήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων των σελίδων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών των σελίδων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των σελίδων σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Εταιρείας πέραν της εκτύπωσης ή αποθήκευσης ενός αντιγράφου του περιεχομένου τους για προσωπική μη εμπορική χρήση.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας Projector-web.gr., συμφωνεί αυτόματα ότι χρησιμοποιεί το περιεχόμενό της για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή μόνο για ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συμφωνεί να μην αποθηκεύει, διανέμει, μεταδίδει, εκπέμπει, εκμεταλλεύεται εμπορικά ή τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο υλικό ή περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

Αποθηκευμένο υλικό

Το αποθηκευμένο υλικό video, φωτογραφίες και λοιπά αρχεία στο Projector-web.gr.παρέχονται με την έγγραφη συγκατάθεση του διοργανωτή – φορέα της εκδήλωσης. Το ίδιο ισχύει για τα συνέδρια – ημερίδες όπου ο φορέας – διοργανωτής διατηρεί την έγγραφη έγκριση και συγκατάθεση για δημοσίευση στο internet των video και αρχείων των ομιλητών.

Ο διοργανωτής – φορέας της εκδήλωσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αφαίρεση μέρους ή του συνόλου του υλικού οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον δεν επιβάλλεται διαφορετικά από Νόμο ή Σύμβαση.

Ο κάθε ομιλητής δίνει την εγγραφή συγκατάθεση του για τη χρήση του video και του υλικού του και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αφαίρεση μέρους ή του συνόλου της ομιλίας του οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον δεν επιβάλλεται διαφορετικά από Νόμο ή Σύμβαση.

Οι πελάτες (φορέας - διοργανωτής) της Εταιρείας παρέχουν εγγράφως το δικαίωμα της φιλοξενίας του οπτικοακουστικού υλικού στην ιστοσελίδα του Livemedia.gr για τη συμφωνημένη χρήση. Ιδιοκτήτης του αποθηκευμένου υλικού είναι ο φορέας – οργανωτής (πελάτης) του συνεδρίου ή της εκδήλωσης.

Σε περίπτωση ύπαρξης copyright στο υλικό του ομιλητή, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως εκ των προτέρων την PROJECTOR COMPANY.

Δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα αρχεία των ιατρικών συνεδρίων έχουν μόνο όσοι νομιμοποιούνται ρητά για αυτό.

Το περιεχόμενο του αποθηκευμένου υλικού δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη και γνώμη του Projector-web.gr.

Χρήστες

Οι χρήστες της ιστοσελίδας Projector-web.gr πρέπει να είναι ενήλικες, σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να έχουν τη σύμφωνη γνώμη και επίβλεψη των κηδεμόνων τους. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Cookies

Ενημέρωση και συγκατάθεση για την πολιτική Cookies της Εταιρείας και την χρήση τους.

Ο επισκέπτης / πελάτης / χρήστης ενημερώνεται με τους παρόντες όρους για την πολιτική Cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία αφενός για την χρήση και αφετέρου για τα πλεονεκτήματα αυτής. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο ή e-mail ωστόσο δύναται να παρακολουθούν τη χρήση της υπηρεσίας προκειμένου να ¨προσαρμόζουν¨ το  περιεχόμενο αυτής και είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για την παροχή των Υπηρεσιών της. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πολιτική cookies.

Αποδοχή όρων Υπηρεσίας

Ο επισκέπτης / πελάτης / χρήστης αφού μελέτησε και κατανόησε τους όρους της Υπηρεσίας, δηλώνει ότι ρητά και ανεπιφύλακτα έχει αποδεχθεί αυτούς τους όρους καθώς και την πολιτική Cookies της Εταιρείας όπως εκάστοτε ισχύουν και εφαρμόζονται καθώς και τους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες τιμολόγησης υπηρεσιών της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης / πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης των σελίδων ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή / και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή / και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση των σελίδων - συστημάτων από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία σε περίπτωση τυχόν λανθασμένης καταχώρησης ή οποιασδήποτε ζημίας του χρήστη από τη κακή χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή εφαρμογής πέραν των σκοπών που επιδιώκονται σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και των σκοπών των επιμέρους δραστηριοτήτων της.

Για οποιοδήποτε προβλήματα άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων ειδικότερα όσον αφορά στη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την επεξεργασία δικαιωμάτων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Τελευταία τροποποίηση: 31 Ιανουαρίου 2022