12982

Επισκέψεις

Υπενθύμιση
CERTIFICATES

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες μετά τη λήξη του σεμιναρίου, εφόσον εισέλθουν στην πλατφόρμα καταχωρώντας τα στοιχεία εισόδου τους, μπορούν να κατεβάσουν τη ψηφιακή βεβαίωση παρακολούθησής τους (pdf) από τη σελίδα της διαδικτυακής μετάδοσης πατώντας το κουμπί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.

Η λήψη της βεβαίωσης παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμη μία ώρα μετά τη λήξη του σεμιναρίου