12985

Επισκέψεις

Υπενθύμιση
QUESTIONNAIRE

Ερωτηματολόγιο

Παρακαλούμε με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι πληροφορίες που θα συμπληρώσετε θα αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους και δεν πρόκειται να γίνει καμία συσχέτιση των προσωπικών σας στοιχείων με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Ερωτηματολόγιο