ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
02/10/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
2344

H FrieslandCampina Hellas - Βρεφική & Νηπιακή Διατροφή Friso σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε ζωντανά το διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα :

«Λειτουργική δυσκοιλιότητα στα νήπια, προκλήσεις και τρόποι διαχείρισης»
 
Οι εισηγητές θα παραθέσουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τον καίριο ρόλο της διατροφής στην αντιμετώπιση του συχνού προβλήματος της λειτουργικής δυσκοιλιότητας στα νήπια και παιδιά.  

Επίσης θα αναλυθούν τα αίτια καθώς και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο παιδίατρος στη διαχείριση του προβλήματος.
 
Τέλος, το ακροατήριο θα έχει τη δυνατότητα διαδραστικής υποβολής ερωτήσεων κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου προς τους εισηγητές και το συντονιστή, οι οποίες θα απαντηθούν μετά το πέρας των ομιλιών.