7533

Επισκέψεις

Υπενθύμιση
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
INFORMATION

Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης θα πραγματοποιηθεί, με φυσική παρουσία, στις 8-10 Δεκεμβρίου στο Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα.


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ξενοδοχείο Royal Olympic
Αίθουσα Kallirhoe
Αθανασίου Διάκου 28-34
117 43, Αθήνα
Τηλ.: 210 9288400
www.royalolympic.com


ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα της εκδήλωσης είναι η Ελληνική και η Αγγλική.


ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων.


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ιστότοπος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης είναι:
www.emmino.gr


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης είναι: https://projector-web.gr/projector-company/gr/10o-klimaktiriou-emminopausis


ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της εκδήλωσης:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Έως 17/11/2023 Από 18/11/2023 και on site
Ειδικευμένοι Ιατροί 120,00 € Ειδικευμένοι Ιατροί 170,00 €
Ειδικευόμενοι ιατροί 80,00 € Ειδικευόμενοι ιατροί 100,00 €
Μαίες / Νοσηλευτές 50,00 € Μαίες / Νοσηλευτές 70,00 €
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 50,00 € Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 70,00 €
Προπτυχιακοί Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ Προπτυχιακοί Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ

* Οι συμμετέχοντες με δωρεάν εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο το οποίο θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.
Σημείωση: Στην τιμή της εγγραφής συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
  • Είσοδο στην έκθεση των Φαρμακευτικών Εταιριών
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με μόρια για τους Ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τραπεζική κατάθεση/online πληρωμή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων που συμμετέχουν με φυσική παρουσία.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Η αίθουσα θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδώσουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους. Παρακαλούνται όλοι οι Συμμετέχοντες Πρόεδροι - Ομιλητές να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου & Εμμηνόπαυσης
Β. Σοφίας 76, 11528, Αθήνα
Τηλ.: 210-7286284
E-mail: info@emmino.gr
Website: www.emmino.gr